Sākums / Mēs augam dienu no dienas

Mēs augam dienu no dienas

Mūs, domubiedrus un nozares profesionāļus, vieno rūpes par mūsu zaļo zemi un moderna cilvēka vietu laukos. Jurgensburg Agro komandas kodolā ir zemnieki, produkcijas pārstrādātāji un pārtikas nozares speciālisti ar starptautisku pieredzi. Esam izveidojuši vienotu zīmolu, lai varētu pārliecinoši runāt ne tikai ar Jurgensburg Agro zemnieku izaudzētās ražas pircējiem, bet arī ar pārstrādātās produkcijas patērētājiem.

Jurgensburg Agro misija ir palīdzēt lauksaimniekiem strādāt šodien un augt rīt. Katram ir jādara savs darbs. Tāpēc esam gatavi noņemt lielu daļu rūpju no lauksaimnieka pleciem. Nereti bioloģiskajam zemniekam ir jābūt kā cilvēkam-orķestrim: no rūpēm par augsni līdz pārdošanai, mārketingam un grāmatvedībai. Uzskatām, ka zemniekam jākoncentrējas uz ilgtspējīgu kvalitatīvas ražas nodrošināšanu, bet kooperatīvs ar entuziasmu uzņemsies administratīvo slogu un rūpes par pārdošanu.

Mēs vēlamies, lai kooperatīvs biedriem kļūst par vienas pieturas servisu, kur var risināt visus ar saimniecības vadību saistītos jautājumus:

  • Realizēt izaudzēto produkciju par izdevīgāku cenu, sadarbojoties ar uzņēmumiem Eiropā
  • Nodrošināt produkcijas pārstrādi, tādējādi saražotajai produkcijai radot ievērojami augstāku pievienoto vērtību
  • Optimizēt saimniecības izmaksas, kooperatīvam uzņemoties rūpes par sēklu, degvielas un citu ražošanai nepieciešamo izejvielu iepirkšanu
  • Rast padomus efektīvāku lauksaimniecības prakšu ieviešanai
  • Padarīt bioloģiskā zemnieka balsi skaidrāk dzirdamu, pārstāvot lauksaimnieku intereses un veidojot nozares politiku Latvijā un Eiropā

Mēs vēlamies redzēt savās rindās visus lauksaimniekus, kuri nodarbojas vai plāno nodarboties ar bioloģisko lauksaimniecību. Kopā mēs varam!