Skip to main content

Home

News

Our values

No lauka galdā No lauka galdā

Pieprasījums pēc bioloģiskās produkcijas aug, tāpēc Jurgensburg Agro ir tilts starp zemnieka lauku un pircēja galdu – nodrošinot sabiedrību ar kvalitatīvu un lokālu bioloģisko pārtiku.

Atvērtība Atvērtība

Esam atvērta kooperatīvā sabiedrība ne tikai bioloģiski sertificētiem lauksaimniekiem – vēlamies nodrošināt iespēju strādāt, pelnīt un dzīvot zaļā zemē ikvienam.

Ilgtspējas vektors Ilgtspējas vektors

Esam apņēmušies pierādīt, ka bioloģiskā lauksaimniecība ir pašpietiekama un pelnoša nozare, vienlaikus sasniedzot un pārsniedzot līdzšinējos bioloģiskās ilgtspējas mērķus.

Holistiska izaugsme Holistiska izaugsme

Jurgensburg Agro iemieso visus ilgtspējības principus, gādājot gan par biedru labklājību, gan dabas daudzveidību un klimatu, gan kopienu attīstību lauku reģionos.

Our services

Nothing found

JURGENSBURG AGRO Kooperatīvā sabiedrība 13.07.2022. ir noslēgusi līgumu Nr.SKV-L-2022/284 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.