Skip to main content

Tehnikas noma

24.03.2022

Apkopjam informāciju par biedriem pieejamo tehniku un nodrošinam biedru tehnikas nomas pakalpojumus, lai optimizētu katras saimniecības resursu izmantošanu.

JURGENSBURG AGRO Kooperatīvā sabiedrība 13.07.2022. ir noslēgusi līgumu Nr.SKV-L-2022/284 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.