Skip to main content

Kā iestāties

Fiziskā vai juridiskā persona, kas vēlas kļūt par kooperatīva biedru:

Iesniedz kooperatīva valdei rakstveida pieteikumu

 • Apmaksā iestāšanās maksu 100 EUR apmērā (bez PVN)
 • Iegādājas 1 paju 140 EUR vērtībā

 

Biedru tiesības:

 • Piedalīties kooperatīva pārvaldē un lēmumu pieņemšanā piedaloties biedru kopsapulcēs
 • Sniegt savus ieteikumus un viedokļus kooperatīva vadībai, lai uzlabotu biedriem pieejamo pakalpojumu kvalitāti
 • Realizēt un iepirkt produkciju caur kooperatīvu
 • Izmantot kooperatīva sniegtos pakalpojumus ar biedru atlaidēm
 • Saņemt Sabiedrības padomus bioloģiskā lauksaimniecības jomā

Biedru pienākumi:

 • Ievērot kooperatīva statūtus un biedru noteikumus
 • Ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt kooperatīva mērķa un uzdevumu realizēšanu
 • Savlaicīgi sniegt Sabiedrībai pilnīgu un patiesu informāciju par saviem plānotiem un faktiskiem sējumu apjomiem un ražām
 • Veikt biedru naudas apmaksu (3% apmērā no kooperatīvam realizētās produkcijas vērtības, bet ne mazāk kā 100 EUR gadā)

Statūti

JURGENSBURG AGRO Kooperatīvā sabiedrība 13.07.2022. ir noslēgusi līgumu Nr.SKV-L-2022/284 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.