Skip to main content

Stratēģija

Mūsu vīzija

Baltija – ilgtspējīgas bioloģiskās lauksaimniecības reģions

Dinamiski augošs bioloģiski <br data-lazy-src=
Dinamiski augošs bioloģiski
sertificēto platību īpatsvars
Ievērojams produkcijas apjoms
Ievērojams produkcijas apjoms
Cienīga atlīdzība zemniekiem
Cienīga atlīdzība zemniekiem
Mūsu vīzija

Mūsu vērtības

No lauka galdā No lauka galdā

Pieprasījums pēc bioloģiskās produkcijas aug, tāpēc Jurgensburg Agro ir tilts starp zemnieka lauku un pircēja galdu – nodrošinot sabiedrību ar kvalitatīvu un lokālu bioloģisko pārtiku.
Pasaule ir gatava maksāt par bioloģiskajiem produktiem, bet mēs esam aizrautīgas apņēmības pilni tos saražot.

Atvērtība Atvērtība

Esam atvērta kooperatīvā sabiedrība ne tikai bioloģiski sertificētiem lauksaimniekiem – vēlamies nodrošināt iespēju strādāt, pelnīt un dzīvot zaļā zemē ikvienam.
Mēs diskusijā par ilgtspējīgu pārtikas ražošanu iesaistām visus lauksaimniekus. Tāpat pie sarunu galda aicinām politikas veidotājus, pētniecības institūtus un dažādu nozaru ekspertus.

Ilgtspējas vektors Ilgtspējas vektors

Esam apņēmušies pierādīt, ka bioloģiskā lauksaimniecība ir pašpietiekama un pelnoša nozare, vienlaikus sasniedzot un pārsniedzot līdzšinējos bioloģiskās ilgtspējas mērķus.
Esam gatavi spert nākamos soļus – mūsu iekšējā pārliecība liek meklēt jaunus risinājumus, lai strādātu arvien efektīvāk un ļautu uzplaukt sabiedrībai laukos.

Holistiska izaugsme Holistiska izaugsme

Jurgensburg Agro iemieso visus ilgtspējības principus, gādājot gan par biedru labklājību, gan dabas daudzveidību un klimatu, gan kopienu attīstību lauku reģionos.
Līdzās rūpēm par dabu un plaukstošām lauku teritorijām saskatām potenciālu ekonomiskajai attīstītībai.

Mēs piedāvājam

1
Realizēt produkciju izdevīgāk
Kopā kļūt spēcīgākiem, spējot realizēt zemnieku izaudzēto produkciju par izdevīgāku cenu, sadarbojoties ar uzņēmumiem Latvijā un Eiropā.
2
Augstāku pievienoto vērtību
Kooperatīva ietvaros nodrošināt pārstrādi, tādējādi mūsu zemnieku produkcijai radot ievērojami augstāku pievienoto vērtību.
3
Optimizēt saimniecību izmaksas
Optimizēt saimniecību izmaksas, kooperatīvam uzņemoties rūpes par sēklu un citu ražošanai nepieciešamo izejvielu iepirkšanu, kā arī infrastruktūras un loģistikas nodrošināšanu
4
Efektīvākas lauksaimniecības metodes
Palīdzēt ieviest efektīvākas lauksaimniecības metodes un savstarpēji dalīties ar labo praksi. Līdzdarboties zinātniskajos pētījumos, lai pilnveidotu bioloģiskās ražošanas metodes.
5
Pārstāvēt lauksaimnieku intereses
Padarīt bioloģiskā lauksaimnieka balsi skaidrāk dzirdamu, pārstāvot lauksaimnieku intereses un veidojot nozares politiku Latvijā un Eiropā.
Bottom image
JURGENSBURG AGRO Kooperatīvā sabiedrība 13.07.2022. ir noslēgusi līgumu Nr.SKV-L-2022/284 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.