Skip to main content

Zaļā nākotne in kooperācijā

01.02.2022

Ringolda Grāpja viedokļa raksts žurnālā BIOLOĢISKI

Ringolda Grāpja viedokļa raksts žurnāla BIOLOĢISKI 2022. gada februāra numurā.

Pilnu rakstu lasīt šeit: Raksts.pdf

JURGENSBURG AGRO Kooperatīvā sabiedrība 13.07.2022. ir noslēgusi līgumu Nr.SKV-L-2022/284 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.