Sākums / Par Jurgensburg Agro

Par Jurgensburg Agro

Jurgensburg Agro vīzija

Bioloģiskās lauksaimniecības idejas, jaudas un inovāciju centrs Baltijā, kas veicina bioloģiski sertificēto platību īpatsvaru, aizvien lielāku produkcijas apjoma pieaugumu un lielākus ieguvumus, taisnīgāku atlīdzību zemniekiem

Kas mēs esam?

Bioloģisko lauksaimnieku kooperatīvā sabiedrība, kurā apvienojušies nozares profesionāļi – zemnieki, produkcijas pārstrādātāji un pārtikas jomas speciālisti ar starptautisku pieredzi.

Mēs iestājamies par Ilgtspēju un Izturībspēju, kas nepieciešama, lai bioloģiski izaudzētu labu ražu, lai tā no lauka nonāktu ne tikai līdz pircējam, bet arī pārstrādātās produkcijas patērētājam.

Jurgensburg Agro mērķis

Augt nepārtrauktā dinamikā, kopdarbības spēkā un mūsdienu tehnoloģiju iespējās. Mūsu ticība bioloģiskās lauksaimniecības potenciālam, rītdienai un vērtībām izsakāma ne tikai peļņā, bet arī sabiedrības cienīšanā, dabai draudzīgākā un aizvien gudrākā saimniekošanā.

Ievērojams produkcijas apjoms

Cienīga atlīdzība zemniekiem

Mūsu vērtības

No lauka galdā

Galds ir tā vieta, kursatiekas zemnieka lauks un ēdāja vēders. Galds ir zemnieka darba piepildījuma vieta, kur viņa zemes mīlestība pārtop jaunā dzīvības enerģijā. Visā pasaulē cilvēki ir gatavi maksāt par bioloģiskajiem produktiem, un mēs esam apņēmības pilni tos saražot un nogādāt līdz galdiem Latvijā un citviet.

Atvērtība kopdarbībai un izaugsmei

Mēs savā pulkā gaidām ikvienu, kas vēlas godprātīgi, jēgpilni dzīvot un strādāt. Mēs neprasām bioloģisko sertifikātu, bet pieņemam savā saimē ikkatru, kurš gatavs saimniekot bioloģiski un zaļi. Mēs dalāmies savā ilgtspējīgas pārtikas ražošanas pieredzē ar ikvienu – lauksaimniekiem, politikas veidotājiem, pētniekiem un zinātniekiem, dažādu nozaru ekspertiem. Esam atvērti pasaules tendenču, zināšanu un informācijas pārnesei.

Mijiedarbība it visā

Viss ir viens, un viens ir viss – ja atsevišķai daļai ir labi, arī veselumam ir labi. Šo mijiedarbību mēs saprotam gan kā rūpes par biedru un viņu ģimeņu labklājību, lauku kopienu un teritoriju attīstību, gan kā gādību par dabas daudzveidību un klimata pārmaiņu mazināšanu. Šī mijiedarbība, savstarpējā uzticēšanās un vienotība ir mūsu potenciāls.

Ilgtspēja kā visaptveroša atbildība

Zeme atstumj ātros, paviršos un steidzīgos. Zeme pieņem to, kas aug un ienākas savā ritmā un savā laikā. Tas nenozīmē lēni, bet dabasgudri un tālredzīgi. Mēs ticam, ka bioloģiskā lauksaimniecība ir pašpietiekama un pelnoša nozare, ka tā var sasniegt un pārsniegt līdzšinējos bioloģiskās ilgtspējas mērķus. Ceļš uz to – kopdarbība, jauni risinājumi, efektīvas metodes un vairāk jaunu un spēcīgu ģimeņu laukos.

“Jurgensburg Agro” ir 50 biedri, kas apstrādā vairāk nekā 15 000 ha sertificētas bioloģiskās aramzemes. Mūsu mērķis ir nodrošināt patērētājiem visā pasaulē augstākās kvalitātes bioloģiski audzētus graudaugus un pākšaugus.

“Jurgensburg Agro” biedri ir arī sertificēti sēklu un stādāmmateriāla ražotāji, kas piedāvā dažādas pļavu un graudaugu sēklas. Izmantojot ekoloģiski draudzīgas saimniekošanas metodes, ražo pilnvērtīgus, veselīgus un izcilas garšas produktus, vienlaikus uzlabojot un aizsargājot vidi nākamajām paaudzēm.

Tuvākās ostas:

  • Skulte /85km
  • Rīga /85km
  • Salacgrīva /140km