Sākums / Pakalpojumi lauksaimniekiem / Iestāties kooperatīvā

Iestāties kooperatīvā

Ieguvumi

Augstāka cena
Tavai produkcijai
Vienkāršāka sēklu
un tehnikas iegāde
Profesionāls atbalsts
un lielākas ražas

Fiziskā vai juridiskā persona, kura vēlas kļūt par kooperatīva biedru:

 • Aizpilda pieteikšanās formu
 • Apmaksā iestāšanās maksu 100 EUR apmērā (bez PVN)
 • Iegādājas 1 paju 140 EUR vērtībā

Biedru tiesības:

 • Piedalīties kooperatīva pārvaldē un lēmumu pieņemšanā, piedaloties biedru kopsapulcēs;
 • Sniegt savus ieteikumus un viedokļus kooperatīva vadībai, lai uzlabotu biedriem pieejamo pakalpojumu kvalitāti;
 • Realizēt un iepirkt produkciju caur kooperatīvu;
 • Izmantot kooperatīva sniegtos pakalpojumus ar biedru atlaidēm;
 • Saņemt Sabiedrības padomus bioloģiskās lauksaimniecības jomā.

Biedru pienākumi:

 • Ievērot kooperatīva statūtus un biedru noteikumus;
 • Ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt kooperatīva mērķa un uzdevumu realizēšanu;
 • Savlaicīgi sniegt Sabiedrībai pilnīgu un patiesu informāciju par saviem plānotiem un faktiskiem sējumu apjomiem un ražām;
 • Veikt biedru naudas apmaksu (3% apmērā no kooperatīvam realizētās produkcijas vērtības, bet ne mazāk kā 100 EUR gadā).

Statūti