Sākums / Ir jāveido ciešāka sadarbība starp kooperatīvajām sabiedrībām un zinātniekiem

Ir jāveido ciešāka sadarbība starp kooperatīvajām sabiedrībām un zinātniekiem

Šodien, 14.februārī, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) birojā notika sanāksme ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) Lauksaimniecības un pārtikas tehnoloģijas fakultātes un Zemkopības institūta struktūrvienības pētniekiem un docentiem Sarmīti Rancāni un Aivaru Jermušu un Latvijas Valsts mežzinātnes institūta (LVMI) “Silava” vadošo pētnieci Dagniju Lazdiņu, kā arī kooperatīva “Jugensburg Agro” pārstāvjiem Kasparu Boktu un Arvīdu Lukjānovu.

Kā sanāksmē uzsvēra LVMI “Silava” vadošā pētniece D.Lazdiņa, perspektīva pētījuma joma ir tauriņziešu izmantošanas iespēja, atgriežot to lauksaimniecības zemes aktīvā apritē.

“Jānoskaidro kā uz lauksaimniecības zemes augošie koki ir savietojami ar lauksaimniecības kultūru audzēšanu, tā saucamo “agro mežsaimniecību”: kā pirms platības atgriešanas lauksaimniecības apritē, augošās koku sugas harmonizē ar pēc tam audzēto lauksaimniecības kultūru,“ precizēja D.Lazdiņa.

KS “Jurgensburg Agro” padomes priekšsēdētājs Kaspars Bokta piemetināja, ka ļoti būtiski ir pētīt mēslojuma izmantošanu un tā efektīvāku pielietošanu, kā arī mēslojuma ražošanas iespējas Latvijā.

LBTU pārstāvošie zinātnieki aicināja līdzdarboties pētījumos, kā arī kopīgi pieteikties Zemkopības ministrijas finansētājās programmās, lai pētītu perspektīvos lauksaimniecības virzienus, ar mērķi uzlabot zemkopības praksi.

Tāpat zinātnieki pastāstīja par pētniecības bāzi, augiem, pieredzi pētniecībā. Pirmā, 2011.gadā izveidotā aprites cirte pētnieciskajā laukā ilggadējo kokaugu stādījumiem būs jau pieejama 2026.gadā, kopumā augot 15 gadus. Tas ļaus novērtēt selektīvo augu pieaugumu pretstatā dabīgajam apaugumam. Turpmāk tiks pētītas iespējas efektīvāk izmantot augsni pēc koksnes apauguma novākšanas, izvēloties augu sugas.

Sanāksmes dalībnieki, kuri pārstāvēja zinātnes jomu, arī turpmāk aicina kooperatīvus aktīvi iesaistīties un veidot kopīgus izpētes projektus ar zinātniekiem par platību efektīvāku izmantošanu pēc apauguma novākšanas.

Noslēgumā LLKA ģenerāldirektors Rolands Feldmanis uzsvēra, ka LLKA veicina patstāvīgu kooperatīvu iesaisti projektos, kas sekmētu plašāku kooperācijas attīstību, kā arī palīdz organizēt projektus, kuros iesaistīti vairāki projekta partneri.