Front page / Services for farmers / Products for farmers

Products for farmers

Preces

Sabiedrības augstākā pārvaldes un lēmējinstitūcija, kura lemj par pašiem būtiskākajiem jautājumiem: padomes ievēlēšanu, gada pārskata apstiprināšanu, peļnas sadali un jaunu biznesa līniju attīstīšanu.

Kopsapulcē katram Biedram, neatkarīgi no saimniecības lieluma un piederošo paju daudzuma, ir viena balss, kas dod iespēju ikvienam Biedram vienlīdzīgi ar visiem pārējiem piedalīties kooperatīva pārvaldē.

Graudi

Bioloģiski sertificēti graudi

Kvieši

Sēklas

Sertificēts sēklas materiāls

Sēklas

Mēslošanas līdzekļi

Bioloģiski sertificētu mēslošanas līdzekļu piedāvājums

Līdzekļi